Keçe ve elek gerginleştirme sistemleri sayesinde sabit bant gerilme kuvveti

Kağıt üretiminde doğru bant gerilme kuvvetinin uygulanması üretim süreci açısından çok önemlidir. Kuvvetin gereğinden yüksek veya düşük olması üretimin niteliğini ve niceliğini etkiler. E+L bant gerilme kuvveti kontrol sistemleri (keçe ve elek gerginliği) üretim süreci esnasında sabit bir bant gerilme kuvvetinin uygulanmasını sağlıyor.

İşlevi

Kol tipi gerginleştirme sistemler, eleklerdeki bant gerilme kuvvetini kontrol eder ve ayarlar. Harici monte edilmiş kuvvet sensörleri bant gerilme kuvvetini sürekli olarak ölçer. Dijital üç nokta regülatörü, gerçek değeri ayarlanmış hedef değeriyle sürekli karşılaştırır ve buna göre kol tipi gerdiricinin aktüatörüne düzeltme sinyali gönderir. Eleğin gerginliği kol tipi gerdirici azaltılır veya yükseltilir.

 

Kullanım alanı

Elek gerginleştirmesi için kol tipi gerginleştirme sistemi elek bölümlerinde kullanılır.

 

Uygulama

Kol tipi gerginleştirme sistemleri konumdan bağımsız bir şekilde monte edilebilir. Konumlandırma stroku, elek uzunluğunda yüzde 1 veya 2'lik bir değişime ve elek değişimi için de gerekli olan uzunluğa izin verecek şekilde ayarlanmalıdır. Kuvvet sensörü, eleğin hareket yönünde germe silindiri sonrasına, mümkün olduğunca yakın bir şekilde monte edilmelidir. Her bir elek için sadece tek bir kolu tipi gerdirici "otomatik" olarak işletilebilir. Optimum elek gerginliği için diğer kol tipi gerdiriciler "manuel" olarak konumlandırılmalıdır.

İşlevi

Mil tipi gerginleştirme sistemleri, hareket halindeki keçelerde bant gerilme kuvvetini kontrol eder ve ayarlar. Entegre kuvvet sensörleri sürekli ve gecikme olmaksızın bant gerilme kuvvetini ölçer. Dijital üç nokta regülatörü yardımıyla gerçek değer ayarlanmış hedef değerle sürekli karşılaştırılır ve gerektiğinde aktüatöre bir düzeltme sinyali gönderilir. Keçe, mil tipi gerdirici aracılığıyla gevşetilir veya gerginleştirilir.

 

Kullanım alanı

Mil tipi gerginleştirme sistemi kağıt makinelerinin presleme bölümünde kullanılır.

 

Uygulama

Mil tipi gerginleştirme sistemleri konumdan bağımsız bir şekilde monte edilebilir. Gerdirme silindiri için 180°'lik bir dolama açısının olması sağlanmalıdır. Mil tipi gerdiricinin ayarlama düzlemi, giriş ve çıkış arası açıortayına konumlandırılmalıdır. Gerdirme silindiri çevresindeki dolama 150°'den düşükse dolama açısı dengelenmesi gereklidir.

İşlevi

Zincir tipi gerdirme sistemleri, dönen kuru eleklerdeki bant gerilme kuvvetini kontrol eder ve ayarlar. Entegre kuvvet sensörleri sürekli ve gecikme olmaksızın bant gerilme kuvvetini ölçer. Dijital üç nokta regülatörü, gerçek değeri ayarlanmış hedef değeriyle sürekli karşılaştırır ve gerektiğinde aktüatöre bir düzeltme sinyali gönderir. Kuru eleğin gerginliği zincir tipi gerdirici ile azaltılır veya yükseltilir.

 
Kullanım alanıt

Zincir tipi gerdirme sistemi kağıt makinelerinin kuru bölümünde kullanılır.

 
Uygulama

Zincir tipi gerdirme sistemleri konumdan bağımsız bir şekilde monte edilebilir. Gerdirme silindiri için 180°'lik bir dolama açısının olması sağlanmalıdır. Zincir tipi gerdiricinin ayarlama düzlemi, giriş ve çıkış arası açıortayına konumlandırılmalıdır. Gerdirme silindiri çevresindeki dolama 150°'den düşükse dolama açısı dengelenmesi gereklidir.