ELCorruMatic

Çok sayıda oluklu mukavva tesisinin oluklu mukavva kalitesi ve üretkenliği ilk etapta operatörlere bağlıdır. Uygulamalar her geçen gün kısaldığından, kullanıcılar genelde oluklu mukavvaların her zaman yüksek kalitede olmasını ve oluklu mukavva tesisinin yüksek oranda üretim yapabilmesini sağlayamamaktadırlar. Bu durumdan çıkmanın tek yolu, oluklu mukavva üretim prosesinde otomasyon kullanılmasıdır.

Erhardt+Leimer, oluklu mukavva üretim prosesinin kademeli otomasyonu için ELCORRUMATIC ile bir sistem sunmaktadır. Modüler tasarımı sayesinde bu otomasyon ağı, ilgili oluklu mukavva üretiminin özel gereksinimlerine uygun hale getirilebilmektedir. Ürün yelpazesi içerisinde ıslak ve kuru uçların otomatik senkronizasyonu (CSM ürün grubu) ve kalite ihtiyacı duyan tüm parametrelerin otomatik olarak ayarlanması (CCM ürün grubu) bulunmaktadır. Temel modelden High-End modeline kadar tüm modellerin donatımı kademeli olarak gerçekleştirilebilir ve her zaman işlevselliği genişletilebilir. Her iki sistem de birbirlerinden bağımsız veya bir arada çalışabilirler. Sistemler, opsiyonel ürün modelleriyle birlikte bir donanım seviyesi üzerinden çalışırlar.

Bu sistemlere ek olarak Erhardt+Leimer, düzlüğü kontrol eden ve izleyen, lazer temelli bir ölçüm sistemi olan WARPMETER'i geliştirmiştir. Tüm makine ayarları otomatik olarak belirlenen verilere uygun hale getirilebilir.

İşlevi

ELCORRUMATIC CCM (Corrugator Control Modul) oluklu mukavva üretimindeki kalite parametreleriyle ilgili tüm oluklu mukavva makinesi ayarlarını kapsar. Bu modül, ilgili uygulamadaki kağıt ve oluk profiline dair sıcaklık, yapıştırıcı sürme, silindir basınçları, buhar basınçları gibi tüm proses parametrelerini otomatik olarak kontrol eder. Bu kapsamda hız değişiklikleri veya sarma kolu pozisyonları gibi değişken boyutlar, ayarlama karakteristikleri sırasıyla dikkate alınır. Kontrol geometrisinde, kaplamalar, ön baskılar veya ıslak tutkallar gibi özellikler dikkate alınmış olan sistem içerisinde kaydedilmiş kağıt türleri bulunur. Bu şekilde delaminasyon veya tabaka atımı (çözgü) olmadan kaliteli ürünler elde edilir, ayrıca sıcak buhar enerji tüketimi veya tutkal tüketimi iyileştirilir.

Kullanım alanı

ELCORRUMATIC CCM, kalite parametrelerine yönelik tüm oluklu mukavva makinesi ayarlarını barındırır..

Uygulama

ELCORRUMATIC CCM, parametrelerin müşteriye özgü verilere göre kontrol edildiği ve iyileştirildiği, oluklu mukavva üretim prosesine müdahale eden bir otomasyon ağıdır..

İşlevi

ELCORRUMATIC CSM (Corrugator Splice and Speed Modul) hız, köprüleme miktarı ve ek bileşen senkronizasyonuna yönelik tüm WPA ayarlarını kapsar. Bu üretkenlik modülü, otomatik olarak kurutma sonu ve uygulama sistemine yönelik bir arayüz üzerinden, ekleme hızları, köprüleme rezervi veya ekleme yeri boşaltması gibi tüm makine parametrelerini sipariş yönetimi içerisinde listelenen özel iş emirlerine göre ayarlar. Sistem içerisinde kayıtlı tüm kağıt türleri kendi karakteristiklerinde (veya bunların gruplarında) atanır ve otomatik olarak seçilir. Bu şekilde ıslak ve kuru işlem sonu arasındaki makine hızları bütüncül olarak çalışır ve otomatik olarak sırayla bağdaştırılırlar. Bu şekilde, değişken fazla veya az üretim yapılmadan gerekli olan etkin uygulama miktarının üretimi sağlanır. Üretkenlik artar, başlangıçtaki atık kağıt miktarı minimuma düşürülür ve kalan rulo yönetimi iyileştirilir.

 

Kullanım alanı

ELCORRUMATIC CSM, üretkenliğin arttırılması için hızlara, köprüleme miktarlarına ve ek bileşen senkronizasyonuna yönelik tüm WPA ayarlarını kapsar.

 
Uygulama

ELCORRUMATIC CCM, parametrelerin müşteriye özgü verilere göre kontrol edildiği ve iyileştirildiği, oluklu mukavva üretim prosesine müdahale eden bir otomasyon ağıdır.

İşlevi

ELCORRUMATIC CSM (Corrugator Splice and Speed Modul) hız, köprüleme miktarı ve ek bileşen senkronizasyonuna yönelik tüm WPA ayarlarını kapsar. Bu üretkenlik modülü, otomatik olarak kurutma sonu ve uygulama sistemine yönelik bir arayüz üzerinden, ekleme hızları, köprüleme rezervi veya ekleme yeri boşaltması gibi tüm makine parametrelerini sipariş yönetimi içerisinde listelenen özel iş emirlerine göre ayarlar. Sistem içerisinde kayıtlı tüm kağıt türleri kendi karakteristiklerinde (veya bunların gruplarında) atanır ve otomatik olarak seçilir. Bu şekilde ıslak ve kuru işlem sonu arasındaki makine hızları bütüncül olarak çalışır ve otomatik olarak sırayla bağdaştırılırlar. Bu şekilde, değişken fazla veya az üretim yapılmadan gerekli olan etkin uygulama miktarının üretimi sağlanır. Üretkenlik artar, başlangıçtaki atık kağıt miktarı minimuma düşürülür ve kalan rulo yönetimi iyileştirilir.

 

Kullanım alanı

ELCORRUMATIC CSM, üretkenliğin arttırılması için hızlara, köprüleme miktarlarına ve ek bileşen senkronizasyonuna yönelik tüm WPA ayarlarını kapsar.

Uygulama

ELCORRUMATIC CCM, parametrelerin müşteriye özgü verilere göre kontrol edildiği ve iyileştirildiği, oluklu mukavva üretim prosesine müdahale eden bir otomasyon ağıdır.

İşlevi

WARPMETER, güncel üretimin düzlüğünü denetleyen, lazer temelli bir ölçüm sistemidir. Önceden ayarlanan değerlere göre istenen kesin düzlüğün sağlanabilmesi için tüm makine ayarları otomatik olarak uygun hale getirilir. Sonuçlar, devam eden bir iş emri içerisinde çevrimiçi olarak yoğun bir şekilde kontrol edilebilir veya parametrelerin iyileştirilmesi için sonraki bir iş emrinde kullanılabilir.

 
Kullanım alanı

ELCORRUMATIC WARPMETER, düzlüğü kontrol eden ve izleyen, lazer temelli bir ölçüm sistemidir.

 
Uygulama

WarpMeter, parametrelerin müşteriye özgü verilere göre kontrol edildiği ve iyileştirildiği, oluklu mukavva üretim prosesine müdahale eden ELCORRUMATIC otomasyon ağına bağlıdır.