Çok çeşitli üretim hatlarında kullanılmak üzere ürün hattı gerilme kuvveti ölçümü ve kontrolü için sistemler

Kuvvet sensörü yardımıyla gerçekleştirilen güvenilir bir ürün hattı gerilme kontrolü, ürün hattı kopmalarının önlenmesini ve böylelikle de üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. ELTENS ürün hattı gerilme kuvveti ölçümü ve kontrolü sistemleri tüm dünyada güvenilir ve yüksek kaliteli bir üretimin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

İşlevi

Ürün hattı gerilme kuvveti kontrolünde kullanılan yük hücresi, flanş kapaklı sabit bir dış halkadan ve düzgün montaj için merkezleme bileziğinden oluşur. Çift eğilme kirişi şeklindeki iç halka, bilyalı yatağın merkezlenmesini sağlar. Ürün hattı tarafından yaratılan radyal kuvvetler, iç halkada bir ölçüm köprüsü oluşturmak üzere birbirine bağlı gerinim ölçümü şeritlerini dengesizleştirir. Bu da ürün hattı gerilme kuvvetiyle orantılı bir analog çıkış sinyaline yol açar.

 

Kullanım alanı

Flanş tipi yük hücreleri, hat şeklindeki malzemelerin işlendiği veya terbiye edildiği hemen hemen tüm üretim tesislerinde ürün hattı gerilme kuvveti kontrolünde kullanılabilir. Özellikle de proses istasyonları öncesinde malzeme hattının, sabit ürün hattı gerilme kuvvetiyle ilerletilmesi kaçınılmazdır.

 

Uygulama

Ölçüm silindiri üzerinde gerçekleştirilecek 90°'lik bir yatay-dikey dolama açısıyla ve yatay ölçüm yönüyle, ürün hattı gerilme kuvvetinin en iyi şekilde ölçülmesi sağlanır. Ürün hattının yanal hareket etmesinin ve asimetrik ürün hattı gerilme kuvveti dağılımının yol açtığı hatalı ölçümler, ancak her iki taraftaki yatak kuvvetlerinin kuvvet sensörü tarafından saptanmasıyla önlenebilir. Kapalı bir kontrol devresine dahil edilmiş yük hücreleri, aktüatöre olabildiğince yakın monte edilmelidir.

İşlevi

Ürün hattı gerilme kuvveti kontrolü için kullanılan sensör silindirlerde, silindir gövdesine iki adet yük hücresi entegre edilmiştir. Ölçüm kuvvetinin tespiti çift eğilme kirişi üzerinden gerçekleşir. Çift eğilme kirişi üzerinde gerinim ölçüm şeritleri yerleştirilmiş olup, kiriş bu sayede ürün hattı gerilme kuvvetiyle orantılı olarak analog bir ölçüm sinyali verir.

Kullanım alanı

Sensör silindirler, hat şeklindeki malzemelerin işlendiği veya terbiye edildiği hemen hemen tüm üretim tesislerinde ürün hattı gerilme kuvveti kontrolünde kullanılabilir. Kompakt sensör silindirler, özellikle de mekan darlığının söz konusu olduğu yerlerde veya bağımsız makinelerde tercih edilir.

 

Uygulama

Ölçüm silindiri üzerinde gerçekleştirilecek 90°'lik bir yatay-dikey dolama açısıyla ve yatay ölçüm yönüyle, ürün hattı gerilme kuvvetinin en iyi şekilde ölçülmesi sağlanır. Ürün hattının yanal hareket etmesinin ve asimetrik ürün hattı gerilme kuvveti dağılımının yol açtığı hatalı ölçümler, ancak her iki taraftaki yatak kuvvetlerinin kuvvet sensörü tarafından saptanmasıyla önlenebilir. Kapalı bir kontrol devresine dahil edilmiş yük hücreleri, aktüatöre olabildiğince yakın monte edilmelidir.

İşlevi

Blok yük hücreleri, müşterinin makinesine adaptasyon için döküm gövdeden ve dik yatağın yerleştirilmesi için de bir montaj plakasından oluşur. Üzerine gerinim ölçüm şeritleri yerleştirilmiş olan bir çift eğilme kirişi, kuvvet sensörü olarak çalışır ve ürün hattı gerilme kuvvetiyle orantılı olarak analog bir ölçüm sinyali verir.

 

Kullanım alanı

Blok yük hücreleri, hat şeklindeki malzemelerin işlendiği veya terbiye edildiği hemen hemen tüm üretim tesislerinde ürün hattı gerilme kuvveti kontrolünde kullanılabilir. Blok yük hücreleri, özellikle de son ürüne dönüşüm kısmında önemli avantajlar sunmaktadır; zira dik yatağın kolay erişilebilirliği sayesinde silindir değişimi her zaman kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

 

Uygulama

Dikey ölçüm yönüne 60° ile 180° arasında bir açıda simetrik bir dolamayla yatay bir montaj konumu tercih edilir. Ürün hattının yanal hareket etmesinin ve asimetrik ürün hattı gerilme kuvveti dağılımının yol açtığı hatalı ölçümler, her iki taraftaki ürün hattı gerilme kuvvetinin kuvvet sensörü tarafından saptanmasıyla önlenir. Kapalı bir kontrol devresine dahil edilen yük hücreleri, aktüatöre olabildiğince yakın konumlandırılmalıdır.

Blok yük hücresi

Ürün hattı gerilme kuvveti regülatörü

Elektrikli-pnömatik konvertör