Çeşitli üretim süreçlerinde kullanılmak üzere atkıkontrol sistemleri

Atkıkontrol sistemleri, üretimin çeşitli süreçlerinde meydana gelen kavisli kayma ve eğik kaymaları tespit ve düzeltir. Sahip olduğu "Smart Detection Concept" sayesinde ELSTRAIGHT, atkıkontrol sistemlerinde yeni bir döneme girilmesini sağladı.

İşlevi

Sensör sistemi, önceden belirlenmiş pozisyonlardaki ürün hattının enine düzlemindeki kaymaları tespit eder. Kullanılan değerlendirme mantığı, söz konusu kaymanın kavisli kayma mı yoksa eğik kayma mı olduğunu belirler. Konum regülatörü, kaymanın gerçek değerini hedef değerle karşılaştırır ve kavisli/eğik kayma aktüatörlerini kumanda eder.

Kullanım alanı

Ram makinesi ve egalizelerde, dekatür makineleri, baskı makineleri girişleri, astarlama ve kaplama sistemleri gibi tekstil üretim sistemleri.

Uygulama

Temelde hizalama sistemi, doğrudan işlem öncesinde monte edilmelidir. Dokuma ve örme kumaşlar hizalama sistemine daima ortalı bir şekilde, yeterli sabit çekme gerilmesi ile girmelidir. Örme kumaşlarda ek olarak bir yayma tertibatı tedarik edilmelidir.

Dokuma kumaş
Örme kumaş
ELSTRAIGHT Örme kumaş

Açıklamalar

AB = Çalışma genişliği | NB = Nominal genişlik | 1 = Eğiklik ayarı | 2 = Giriş silindiri | 3 = Atkı düzeltici | 4 = Sensör | 5 = Kavis ayarı | 6 = Yayma tertibatı | 7 = Dengeleyici konumu kontrolü | 8 = İlave tahrik