Kesme teknolojisi sistemleri en yüksek kesim hassasiyetini garanti ediyor

Daha az atık kağıt, daha düşük üretim maliyetleri, daha az şikayet - verimli kesme sistemlerine yapılan yatırımlar kısa sürede kendini amorti ediyor. ELCUT sistemi ile tüm mevcut işleri, en yüksek kalitede gerçekleştirebilirsiniz; kenar kırpmadan ürün hattının farklı kullanımlar için ayrılmasına kadar.

İşlevi

Üst ve alt bıçak mili, çok kademeli bir düz dişli üzerinden trifaze akım motoruyla tahrik edilir. Çeşitli transmisyon oranları veya frekans kontrollü trifaze tahrik kullanımı, kesim hızının kademesiz olarak gerekli üretim hızına ayarlanmasını sağlar.

 

Kullanım alanı

Kesim teknolojisinin ana kullanım alanları, kağıt, folyo, kumaş, halı, dokusuz kumaş ve keçe üretim hatlarıdır. Kesme sistemlerinin montaj yeri, genellikle son işlem basamağı sonrası, sarma işlemi öncesi olarak seçilir.

 

Uygulama

Ürün hattı kesici, yatay ve dikey ürün hattı ilerlemesinde kullanılabilir. Optimum kesme pozisyonu için ürün hattı kesici 15 eğimli olmalıdır. Kesme sistemlerinin kesme hızı, ürün hattı hızından yaklaşık %5 ile %10 arası oranında daha hızlı olmalıdır. Kesme tertibatı öncesine yerleştirilecek bir ürün hattı hareket regülatörü, kesme işlemini optimize eder ve ürün hattını bıçaklardan kaymasını önler.

Açıklamalar

1 = Kılavuz silindir | 2 = Trifaze akım tahriki | 3 = Makas kesimi | α = Eğim açısı | AB1 = Çalışma genişliği |

AB2 = Kenar kesimi sonrası çalışma genişliği | NB = Nominal genişlik | F = Ürün hattı gerilme kuvveti | VB = Ürün hattı hızı |

VS = Kesim hızı

İşlevi

Dairesel bıçaklı kesme sistemlerinde ürün hattı dairesel bir bıçakla kesilir. Dairesel bıçaklı kesimde kullanılan disk bıçak, bir trifaze akım motoru ile ürün hattı ilerleme yönünde çalıştırılır. Entegre bir destek tablası, tanımlanmış bir kesme pozisyonunun uygulanmasını sağlar.

 

Kullanım alanı

Dairesel bıçaklı kesme sistemi, dokusuz kumaş, dokuma ve örme kumaşların ortadan kesimi için ekonomik bir çözümdür.

 

Uygulama

Kesim istasyonunun öncesinde ve sonrasında ürün hattı kılavuz silindirlerle düz olacak şekilde ilerletilmelidir. Kesim hızı, üretim hızının 5 ile 10 katı arasında olmalıdır.

Açıklamalar
1 = Kılavuz silindir | 2 = Trifaze akım tahriki | 3 = Dairesel bıçak | AB = Çalışma genişliği | AB1 = İşlenen genişlik 1 |AB2 = İşlenen genişlik 2

Ürün hattı kesme sistemi

İşlevi

Düşük ilmekli tüp kumaşlar, tam olarak bu referans çizgisi üzerinden kesilerek açılmalıdır. Düşük ilmek matris sensörü aracılığıyla ilmekler ışıklandırma prensibiyle kesin bir şekilde tespit edilir ve gerçek pozisyon olarak konum regülatörüne aktarılır. Dijital konum regülatörü, hedef ve gerçek değeri sürekli olarak karşılaştırarak motorla döndürülebilir kılavuz sepetini kumanda eder. Kılavuz sepet bir el çarkıyla istenen tüp çapına ayarlanabilir. Tüp biçimli örme kumaş, kesim teknolojisi sistemlerinde dairesel bıçak kesimiyle hassas biçimde düşük ilmek konumundan kesilerek açılır.

 

Kullanım alanı

Tekstil terbiye işlemlerinde, tüp şeklinde üretilen örme kumaşlar, sonraki işlemler için düşük ilmekten kesilerek açılmalıdır. Kesim teknolojisi sistemleri bu aşamada kesin bir kesim uygulamasını mümkün kılar.

 

Uygulama

Yaygın uygulama olarak tüp şeklindeki kumaşlarda mevcut kıvrılma açılır ve tüp şeklindeki kumaş, yukarıdan tüp kumaş kesicisine iletilir. Bu süreçte düzeneğe giriş öncesi kısım en az 3 m olmalıdır.

Açıklamalar
1 = Dairesel bıçaklı kesim | 2 = Aktüatör | 3 = Döndürülebilir kılavuz sepet | 4 = Sensör | 5 = Kılavuz silindir | 6 = Havalandırıcı | D = Tüp kumaş çapı | L1 = Düzeneğe giriş öncesi kısım

Ürün hattı kesme sistemi

İşlevi

Redüktörlü motor tarafından tahrik edilen üst bıçak, yay yataklı alt bıçağı beraberinde götürür. Cihazın konumlandırılması, kullanımı kolay bir şekilde tuş üzerinden motorla veya ürün hat kenarına göre otomatik takip sistemiyle gerçekleşir.

Minimum kenar kesimi sadece tam açılmış ürün hattı kenarında elde edilir. E+L firması, bunun için entegre bir mekanik düzleştirme tertibatı (E+L patentli) ve alternatif olarak da kesme sistemi için pnömatik bir çözüm sunuyor.

Ortaya çıkan kenar artıklarının atılması için susturuculu yan kanal kompresörü mevcuttur.

 

Kullanım alanı

Kenar kesimi kesme teknolojisinin kullanıldığı sisteler: Gerdirme makineleri, kompaktörler, sanfor makineleri.

 

Uygulama

Makinenin sonunda ürün hattı, birinci yönlendirme silindiri ile iğnelerden kurtarılır. Diğer iki yönlendirme silindiri de kesme düzlemini oluşturur. Bkz. yandaki grafik.

Açıklamalar
1 = Kılavuz silindir | 2 = Trifaze akım tahriki | 3 = Makas kesimi | 4 = Kenar sensörü | 5 = Takip için aktüatör | AB1 = Çalışma genişliği | AB2 = Kenar kesimi sonrası çalışma genişliği | NB = Nominal genişlik | F = Ürün hattı gerilme kuvveti | VB = Ürün hattı hızı | VS = Kesim hızı

Ürün hattı kesme sistemi