Tekstil ürünlerinin çeşitli işleme süreçlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ürün hattı yönlendirme ve açici silindir sistemi

Tekstil ürünlerinin hassas bir konumlandırma ve kırışıksız bir yayma uygulamasına tabi tutulmasında yönlendirme ve yayma, sürecin temel işlemleridir. ELSMART sistemi bu iki işlemi eş zamanlı olarak yerine getiriyor. Kenar tutuculu ortalayıcı sistemi, tekstil ürününün işlenme sürecinin tamamında optimum bir ürün hattı yönlendirmesi sağlıyor.

İşlevi

İki ürün hattı yönlendirme silindirinden oluşan silindir düzeni, giriş alanında doğrudan aktüatör öncesinde bulunan hayali bir dönme noktasında döner. Yanal hareket sayesinde düzeltmeler anında gerçekleştirilebilir. Silindirlerin eğik konumu, hareket halindeki ürün hattını sürekli olarak düzeltilebilmesini sağlar. Ürün hattı ile silindir arasında mutlak şekilde kuvvet bağlı bir bağlantının bulunması gerekir.

Kullanım alanı

ELSWING yönlendirme silindirleri sistemleri, ağırlıklı olarak tekstil üretim tesislerinde, sadece dokuma kumaşlardaki ürün hattınıyönlendirme ve yayma uygulamaları için kullanılır.

Uygulama

Giriş uzunluğu, ürün hattının özelliğine bağlıdır. Oldukça esnek ürün hatlarında giriş yolu, en az bir ürün hattı genişliği kadar olmalıdır. Ürün hattı yüzey kararlılığı ne kadar yüksek ve gerekli düzeltme ne kadar büyükse, giriş yolunun da o kadar uzun olması gerekir. Öte yandan, sistem çıkışındaki sabitleme silindirine kadar olan çıkış alanının kısa tutulması gerekir. Yukarıdan aşağıya, dikey bir ürün hareketi tercih edilmelidir.

Açıklamalar

A-A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B-B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | AB = Çalışma genişliği | F1 = Temel ürün hattı gerginliği | F2 = Girişte yönlendirme silindirinin dönmesiyle oluşan ürün hattı gerginliği dağılımı | F3 = Çıkışta yönlendirme silindirinin dönmesiyle oluşan ürün hattı gerginliği dağılımı | L1 = Dönme noktasına kadar olan giriş yolu | L2 = Dönme noktasından konumlandırma silindirine kadar olan giriş yolu | L3 = Çıkış yolu | a = Düzeltme açısı | 1 = Hayali dönme noktası | 2 = Giriş silindiri/çubuğu | 3 = Yönlendirme çerçevesi | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri

İşlev

Ürün hattı yönlendirme sisteminin temelini, çevreye yerleştirilmiş yönlendirme profilleri oluşturuyor. Temel modeldeki yönlendirme profilleri, bir yönlendirme plakasına sabitlenmiştir, bu sayede yönlendirme profilleri bir aktüatör yardımıyla yanal olarak kaydırılabilir. Bölümlü yönlendirme profillerinde ise, iki yönlendirme plakası bir itme koluna bağlanmıştır ve bir aktüatör üzerinden senkronize konumlandırılmaktadır. Böylelikle sistem, ürün hattı hareketi kontrolünün yanı sıra ürün hattının yayılmasında da kullanılabilmektedir.

Kullanım alanı

Bölümlü kılavuz silindirinde malzemeye fazla yük bindirilmemesi nedeniyle, ELSMART ürün hattı yönlendirme ve yayma sistemleri, tekstil alanındaki hemen hemen tüm üretim proseslerinde kullanılabilir. Buradaki ön koşul, tekstil ürün hattının yüzey kararlılığı göstermiyor olmasıdır.

Uygulama

Bölümlü kılavuz silindirleri istenilen konumda yerleştirilebilirler. 90°'lik bir dolamanın söz konusu olması zorunludur. Giriş yolunun en az bir ürün hattı genişliğinde olması gerekir. Buna karşın çıkış yolunun mümkün olduğunca kısa tutulması gerekir. İçe doğru yuvarlanmış kenarlar, giriş alanına yerleştirilecek ilave bir düzleştirme tertibatıyla açılabilir.

Açıklamalar

A-A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B-B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | α = Dolama açısı 90° | F1 = Girişteki temel ürün hattı gerginliği | F2 = Çıkıştaki temel ürün hattı gerginliği | AB =Çalışma genişliği | 1 = Döndürme aksı | 2 = Giriş silindiri/çubuğu | 3 = Bölümlü kılavuz silindiri | 4 = Sensör | 5 =Sabitleme silindiri | L1 = Giriş yolu | L2 = Çıkış yolu

İşlevi

ELTWIN ürün hattı yönlendirme sisteminde, ürün kenarı sensör kolu ile mekanik olarak veya optoelektronik ile temassız olarak taranır. Sensör sinyali, kumanda silindirini baskı silindirine bastıran membran silindiri veya bir kaldırma mıknatısını kumanda eder. Ürün hattı yönlendirme silindirlerinin eğik konumu ve baskı kuvveti ile ürün hattı kenarı kumanda edilir. Ürün hattı yönlendiricileri, kompakt bir yapıya sahip olup, daima çift olarak kullanılırlar. Ürün hattı yönlendiricilerini konumlandırmak için farklı modellerde konumlandırma destekleri mevcuttur.

Kullanım alanı

ELTWIN sistemleri, dokuma ve örme kumaşları üretim sistemlerinde ürün hattının yönlendirilmesi için kullanılır.

Uygulama

Ürün hattı yönlendiricilerinde dikey ürün hattı hareketi tercih edilmelidir. Giriş yolunun en az bir ürün hattı genişliğinde olması gerekir. Öte yandan sabitleme silindirine kadar olan çıkış yolunun mümkün olduğunca kısa tutulması gerekir.

Açıklamalar

A-A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B-B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | a = Düzeltme açısı | F1 = Girişteki temel ürün hattı gerginliği | F2 = Çıkıştaki temel ürün hattı gerginliği | AB = Çalışma genişliği | 2 = Giriş silindiri/çubuğu | 3 = Ürün hattı yönlendiricisi | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | L1 = Giriş yolu | L2 = Çıkış yolu