En modern ağ kurma teknolojisine sahip ürün hattı hareketi kontrolü sistemleri

Ürün hattı hareketi kontrolü sistemleri, ürün hattını kalıcı olarak tam doğru bir şekilde hizalandırılmasının ve konumlandırılmasının yanı sıra tam doğru sarma yapısının da elde edilmesini sağlar. Erhardt+Leimer,ürün hattı hareketi kontrolü için kullanılan malzemeye, uygulamaya ve yapılması gereken işe göre farklılaşan, en modern ağ kurma teknolojisine sahip çeşitli sistemler sunuyor: Yapacağınız yatırımın karşılığını veren yüksek bir kalite ve verimlilik için!

İşlevi

ELGUIDER döner çerçeve sisteminde ürün hattı dört kez 90° yön değiştirir. Bu ürün hattı hareketi kontrolü sisteminin temelini, iki yönlendirme silindirli, dönebilir konumlandırma çerçevesi oluşturuyor. Çerçevenin dönme noktası sanal olarak giriş düzleminde bulunur. Söz konusu dönme noktası çevresinde dönme hareketinin gerçekleşmesiyle yanal ürün hattı düzeltimi yapılabilir. Bunun gerçekleşmesi için ürün hattı ile konumlandırma silindiri arasında kuvvet bağlı bir bağlantıyı sağlayacak yeterli ürün hattı gerilme kuvvetinin bulunması gerekir.

Kullanım alanı

Esneklik aralıklarının en iyi bir şekilde kullanılabilmesi sayesinde döner çerçeve, ürün hattı hareketi kontrolü için oldukça dar alanlarda kullanılabilir.

Uygulama

Ürün hattı gerilme kuvveti, esneklik modülü ve gerekli olan düzeltme ne kadar büyük olursa, giriş, çıkış ve aktarma yollarının o denli uzun olarak tasarlanması gerekir. Edindiğimiz tecrübeler, bu yol uzunluklarının ürün hattı genişliğinin %60 - 100 oranında olması gerektiğini gösteriyor. Sensörün, konumlandırma silindiri arkasına mümkün olduğunca yakın bir şekilde konumlandırılması gerekir.

Açıklamalar

A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | a = Düzeltme açısı maks. ±5° | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | σ2 = Girişte silindir çerçevesi dönme hareketinin yol açtığı gerginlik dağılımı | σ3 = Çıkışta silindir çerçevesi dönme hareketinin yol açtığı gerginlik | 1 = Dönme noktası | 2 = Giriş silindiri | 3 = Silindir çerçevesi | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | LÜ = Aktarım uzunluğu | L1 = Giriş yolu | L2 = Çıkış yolu | AB = Çalışma genişliği

İşlevi

Ürün hattı hareketi kontrolü için kullanılan yönlendirme silindirleri sistemi ELROLLER, ürün hattı konumunu henüz giriş alanında düzeltir. Sistem, sabit ana çerçeveden ve hareketli bir konumlandırma çerçevesinden oluşur. Üzerinde bir veya iki konumlandırma silindiri bulunan konumlandırma çerçevesi, sanal olarak giriş alanında bulunan dönme noktası çevresinde döner. Bir yönlendirme silindiri, oransal aktüatör olarak adlandırılır ve kuvvet bağlı bağlantı oluşturacak şekilde çalışmalı ve ürün hattı ile konumlandırma silindiri arasında herhangi bir kaymaya izin vermemelidir.

Kullanım alanı

ELROLLER sistemleri, ürün hattı hareketi kontrolünde, proses teknolojisi nedeniyle uzun besleme yolu bulunan uygulamalarda kullanılır.

Uygulama

Mekansal koşullara bağlı olarak, ürün hattı hareketi kontrolünde yönlendirme silindirleri, bir (ürün hattı 90°'lık bir dolama açısıyla yönlendirilir) veya iki (daha düşük değerli bir dolama mümkündür) konumlandırma silindiriyle donatılmış olarak kurulabilir. Ürün hattı hareketi kontrolü için ELROLLER sisteminin monte edilebilmesi için: Giriş yolunun ürün hattı genişliğinin iki veya üç katı kadar olması, çıkış yolununsa ürün hattı genişliğinin % 50'siyle % 100'ü arası oranında olması gerekir. Sensörün, konumlandırma silindiri arkasına mümkün olduğunca yakın bir şekilde konumlandırılması gerekir. Bu sayede kısa bir reaksiyon süresi, böylelikle de daha yüksek bir konumlandırma dinamiği elde edilir.

Tek konumlandırma silindiri

Açıklamalar

A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | a = Düzeltme açısı | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | σ2 = Girişte silindir çerçevesi dönme hareketinin yol açtığı gerginlik dağılımı | σ3 = Çıkışta silindir çerçevesi dönme hareketinin yol açtığı gerginlik dağılımı | 1 = Dönme noktası | 2 = Giriş silindiri | 3 = Konumlandırma silindiri/silindirleri | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | L1 = Dönme noktasına kadarki giriş yolu | L2 = Dönme noktası ile yönlendirme silindiri arası giriş yolu | L3 = Giriş yolu | L4 = Çıkış yolu


İki konumlandırma silindiri
ELROLLER İki konumlandırma silindiri

Açıklamalar

A-A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B-B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | a = Düzeltme açısı | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | σ2 = Girişte silindir çerçevesi dönme hareketinin yol açtığı gerginlik dağılımı | σ3 = Çıkışta silindir çerçevesi dönme hareketinin yol açtığı gerginlik dağılımı | 1 = Dönme noktası | 2 = Giriş silindiri | 3 = Konumlandırma silindiri/silindirleri | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | L1 = Dönme noktasına kadarki giriş yolu | L2 = Dönme noktası ile yönlendirme silindiri arası giriş yolu | L3 = Giriş yolu | L4 = Çıkış yolu

İşlevi

Hareketli ürün hatlarındaki üretim proseslerinde, genellik olarak makine girişinde sargı açma ve makine çıkışında sarma istasyonları yer alır. Ürün hattının işlem birimine istenen pozisyonda beslenebilmesi için sargı açmada sarma istasyonu doğrusal tahrikle çalıştırılır. Öte yandan düzgün kenarlı bir sargı oluşmasını sağlayabilmek için, sarma istasyonu doğrusal tahrik aracılığıyla sürekli değişen ürün hattı konumuna uygun ayarlanır.

Kullanım alanı

Sarma istasyonlu ürün hattı hareketi kontrol sistemi ELWINDER, mekan kısıtlamaları nedeniyle döner çerçeve veya yönlendirme silindirli sistemlerinin yerleştirilemediği durumlarda kullanılır.

İşlevi

ELWINDER sistemli ürün hattı hareketi kontrolünde, ürün hattının hedef pozisyonunu belirlenebilmesi için sargı açma işleminde sensör makineye sabitlenir. Pozisyon tespitinin, sarma istasyonunun son kılavuz silindirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Sarma işleminde sensör, sarma istasyonunun hedef pozisyonunu regülatöre iletmek için sarma istasyonuna sabitlenir. Pozisyon tespitinin, makinenin son kılavuz silindirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. L1 kontrol yolu, ürün hattının esnekliğine bağlı olarak değişir. Enine yönde esneklik aralığı ne kadar yüksek olursa, L1 yolu o kadar kısa olabilir. Edindiğimiz tecrübeler, kontrol yolunun ürün hattı genişliğinin yarısı kadar olması gerektiğini gösteriyor.

İşlevi

Hareketli ürün hatlarındaki üretim proseslerinde, genellik olarak makine girişinde sargı açma ve makine çıkışında sarma istasyonları yer alır. Ürün hattının işlem birimine istenen pozisyonda beslenebilmesi için sargı açmada sarma istasyonu doğrusal tahrikle çalıştırılır. Öte yandan düzgün kenarlı bir sargı oluşmasını sağlayabilmek için, sarma istasyonu doğrusal tahrik aracılığıyla sürekli değişen ürün hattı konumuna uygun ayarlanır.

Kullanım alanı

Sarma istasyonlu ürün hattı hareketi kontrol sistemi ELWINDER, mekan kısıtlamaları nedeniyle döner çerçeve veya yönlendirme silindirli sistemlerinin yerleştirilemediği durumlarda kullanılır.

İşlevi

ELWINDER sistemli ürün hattı hareketi kontrolünde, ürün hattının hedef pozisyonunu belirlenebilmesi için sargı açma işleminde sensör makineye sabitlenir. Pozisyon tespitinin, sarma istasyonunun son kılavuz silindirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. Sarma işleminde sensör, sarma istasyonunun hedef pozisyonunu regülatöre iletmek için sarma istasyonuna sabitlenir. Pozisyon tespitinin, makinenin son kılavuz silindirine mümkün olduğunca yakın bir şekilde gerçekleşmesi gerekir. L1 kontrol yolu, ürün hattının esnekliğine bağlı olarak değişir. Enine yönde esneklik aralığı ne kadar yüksek olursa, L1 yolu o kadar kısa olabilir. Edindiğimiz tecrübeler, kontrol yolunun ürün hattı genişliğinin yarısı kadar olması gerektiğini gösteriyor.

Sargı açma istasyonu
ELWINDER Sargı açma istasyonu

Açıklamalar

 

A-A = Kontrol yolundaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | AB = Çalışma genişliği | 1 = Doğrusal tahrik | 2 = Giriş silindirleri | 3 = Sarma istasyonu | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | L1 = Kontrol yolu

 

 


Sarma istasyonu

Açıklamalar

 

A = Kontrol yolundaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | AB = Çalışma genişliği | 1 = Doğrusal tahrik | 2 = Giriş silindirleri | 3 = Sarma istasyonu | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | L1 = Kontrol yolu

 

 

İşlevi

Döndürme çubuğu sistemi ELTURNER ile ürün hareketi kontrolü prensibi şöyle açıklanabilir: Boylamasına ve enine eksende 45°'lik açıyla bir çubuk yerleştirilir, söz konusu çubuk ürün hattı tarafından 180° sarılır. Böylelikle öncelikle ürün hattı ilerleme yönü 90° değişmiş olur. Aynı zamanda ürün hattı hareketini düzeltebilmek için, döndürme çubuğu konumlandırma sinyali ile giriş alanına paralel bir şekilde kaydırılır ve çıkan ürün hattı enine yönde yanlamasına kaydırılır.

Kullanım alanı

Döndürme çubuklu kontrol sistemlerinin kullanımı, ürün hattının 90°'lik yön değiştirmesi sonrasında mekan darlığından dolayı ELGUIDER veya ELROLLER sistemleri kullanılmadığında önerilir.

Uygulama

Ürün hattı hareketi kontrolü için döndürme çubuğu kullanıldığında, çubuk ile ürün hattı arasında noktasal kuvvet bağlı bir bağlantının sağlanması gerekir. Ürün hattı yüzeyini korumak için döndürme çubuğu ve ürün hattı arasına yerleştirilecek bir hava yastığıyla sürtünme azaltılabilir. Bu şekilde ± 1 mm'ye kadar bir yönlendirme doğruluğu elde edilebilir. Daha iyi bir konumlandırma dinamiği için döndürme çubuğuna ek olarak bir de kılavuz silindirinin yürütülmesi gerekir. Kılavuz silindir ile sabitleme silindiri arasındaki mesafenin ürün hattı genişliğinin yarısı kadar olması gerekir. Sensör, çıkış silindiri sonrasına mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirilmelidir.

ELTURNER Wendestange

Açıklamalar

A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | a = Düzeltme açısı | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | σ2 = Sola doğru konumlandırma hareketindeki gerginlik dağılımı | σ3 = Sağa doğru konumlandırma hareketindeki gerginlik dağılımı | 1 = Konumlandırma çerçevesi | 2 = Giriş silindiri | 3 = Döndürme çubuğu | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | 6 = Dönme noktası | LÜ = Aktarma yolu | L1 = Giriş yolu | L2 = Çıkış yolu | AB = Çalışma genişliği

 

İşlevi

Döndürme çubuğu sistemi ELTURNER ile ürün hattı kontrol prensibi şöyle açıklanabilir: Boylamasına ve enine eksende 45°'lik açıyla bir çubuk yerleştirilir, söz konusu çubuk ürün hattı tarafından 180° sarılır. Böylelikle öncelikle ürün hattı ilerleme yönü 90° değişmiş olur. Aynı zamanda ürün hattı hareketini düzeltebilmek için, döndürme çubuğu konumlandırma sinyali ile giriş alanına paralel bir şekilde kaydırılır ve çıkan ürün hattı enine yönde yanlamasına kaydırılır.

 

Kullanım alanı

Döndürme çubuklu döner çerçeve sistemleri, özellikle ürün hattının döndürülmesi ve yüksek hassasiyetle sonraki işlem aşamasına aktarılması gerektiği durumlarda tercih edilir.

 

Uygulama

Ürün hattı gerilme kuvveti, esneklik modülü ve gerekli olan düzeltme ne kadar büyük olursa, giriş, çıkış ve aktarma yollarının o denli uzun olarak tasarlanması gerekir. Edindiğimiz tecrübeler, bu yol uzunluklarının, ürün hattı genişliğinin %60 ila %100'ü kadar olması gerektiğini gösteriyor. Sensörün, çıkış silindirine olabildiğince yakın bir şekilde konumlandırılması gerekir.

Açıklamalar

A = Girişteki ürün hattı gerginliği dağılımı | B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | α = Düzeltme açısı | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | σ2 = Sola doğru konumlandırma hareketindeki gerginlik dağılımı | σ3 = Sağa doğru konumlandırma hareketindeki gerginlik dağılımı | 1 = Konumlandırma çerçevesi | 2 = Giriş silindiri | 3 = Döndürme çubuğu | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | 6 = Dönme noktası | LÜ = Aktarma yolu | L1 = Giriş yolu | L2 = Çıkış yolu | AB = Çalışma genişliği

 

İşlevi

ELPLACER kayar silindirler sisteminde, hareketli ürün hatları konumlandırma silindirinin eksenel hareketi aracılığıyla konumlandırılır. Konumlandırma silindiri son konuma eriştiğinde, malzeme bir düzenekle yukarı kaldırılır, konumlandırma silindiri orta konuma getirilir ve ürün hattı yeniden yerleştirilir. Kayar silindir, sadece döngülü işletimin söz konusu olduğu üretim sistemlerde kullanılabileceğinden dolayı, ürün hattının kaldırılmasının her zaman sisteminin durduğu zamanlarda gerçekleşmesi gerekir.

Kullanım alanı

Sistemin kullanım alanı, temelde lastik üretimi makineleridir. Çünkü bu süreçlerde ply ve iç astar gibi ürünler, döngülü işletimde döngüden sisteme beslenir.

Uygulama

Giriş, her zaman ilmekten aşağıdan yukarı doğru gerçekleşir. Giriş yolu, ürün hattı genişliğinin yarısı ila tamamı arasında bir değerde olmalıdır. Öte yandan çıkış yolunun mümkün olduğunca kısa tutulması gerekir. Sensörün, konumlandırma silindiri arkasına mümkün olduğunca yakın bir şekilde konumlandırılması gerekir. Kısa reaksiyon süresi sayesinde daha yüksek bir tahrik dinamiği elde edilir.

Açıklamalar

A-A = Kontrol yolundaki ürün hattı gerginliği dağılımı | B-B = Çıkıştaki ürün hattı gerginliği dağılımı | K = Ürün hattı hareketi düzeltmesi | α = Düzeltme açısı | σ1 = Temel ürün hattı gerginliği | AB = Çalışma genişliği | 1 = Dönme noktası | 2 = Giriş silindiri | 3 = Kayar silindir | 4 = Sensör | 5 = Sabitleme silindiri | L1 = Giriş yolu | L2 = Çıkış yolu