Yüksek bir pozisyon doğruluğu için konum kontrolü ve takip kontrol sistemleri

Konum regülatörleri veya takip regülatörlerin amacı, rakle, vakumlama memesi, sıyırıcı, işaretleme ve kesme cihazları gibi takımları kesintisiz konum kontrolünü mümkün kılmaktır. Son derece kısa bir süre içerisinde kendini amorte eden bir yatırım.

İşlevi

Takip kontrol sisteminde, sensör ve takım birlikte bir doğrusal kılavuz üzerine yerleştirilmiştir. Sensör, ürün hattı konumunu, böylelikle de takım konumunun gerçek değerini algılar. Bu değer, hedef değerle karşılaştırılır ve düzeltme sinyali olarak aktüatöre iletilir. Konum kontrolü ve takip kontrolü sayesinde takımın, kılavuz referansına olan uzaklığı sabit ve sürekli bir şekilde korunmuş olur.

Kullanım alanı

Takip kontrol sistemleri, ürün hattı kenarına ya da ürün hattı üzerindeki bir kılavuz referansına sabit bir uzaklığın korunmasının gerekli olduğu kaplama ya da kesme uygulamalarında kullanılır.

Uygulama

Konum kontrolünde mümkün olan en yüksek doğruluğun elde edilebilmesi için sensör ve takımın (rakle sınırı) kompakt bir şekilde doğrusal ünite üzerine monte edilmesi gerekir. Kenar algılama, ürünün hattının gidiş yönünde takımın ön tarafında gerçekleşir.

Legende

1 = Rakle kenarı sınırı | 2 = Rakle | 3 = Doğrusal ünite | 4 = Kenar sensörü | AB = Çalışma genişliği | L1 = Ürün hattı kenarının kaplamaya olan uzaklığı