Plastik endüstrisi için yenilikçi ürün hattı hareket teknolojisi

Artan talep üzerine, plastik endüstrisi dinamik, yüksek uzmanlık isteyen bir endüstri koluna dönüşmüştür. Üflemeli veya döküm folyoların ekstrüzyonu, kaplama ve laminasyon proseslerinde olduğu gibi üretim tesislerinde yüksek gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Mükemmel ürün özellikleri için katman sayısından veya ürün hattı genişliğinden bağımsız sabit malzeme kalınlıkları önkoşuldur. Erhardt+Leimer, hareketli ürün hatları alanında sistem çözümleri ve otomasyon teknolojisi uzmanı olarak plastik endüstrisindeki müşterilerini bu kapsamda desteklemekte ve bu ihtiyaçlara yenilikçi ve verimli sistemlerle çözümler sunmaktadır.

Plastik ve dönüşüm uygulamaları için her şey tek elden

Dönüşüm endüstrisinde, çok kompleks ürünlerin kaplamaları ve laminasyonu, hassas vardiya görevlerini ve gerginliği kontrol edilen malzeme kombinasyonlarıyla sağlanır. Ancak alt tabakadan kontrol ve kalite güvencesine kadar her şey birbiriyle mükemmel bir uyum içerisinde olduğunda, en yeni ürün özelliklerini hayata geçirme imkanı ortaya çıkar.

Çok katmanlı ekstrüzyon veya kaplama veya laminasyon prosesleri, yüksek hassasiyete sahip üretim makinelerinin yanı sıra kontrole de ihtiyaç duyar. Buna yönelik olarak Erhardt+Leimer, yüzey denetim sistemleri için en küçük bozukluğu bile hemen tespit eden sistemler sunmaktadır. Ayrıca dönüşüm endüstrisi için µm aralığında ölçüm hassasiyeti ile vardiya görevlerindeki sapmaları da sistemimiz kapatır ve bu kapsamda istenmesi halinde hiçbir bölümü denetimsiz bırakmaz. Laminasyon proseslerinde ağ bağlantılı ölçüm ve kontrol yükselticilerine sahip ürün hattı güç ölçüm hücrelerimiz, dönüşüm endüstrisindeki ürün hattı gerginliğinin her zaman hassas bir şekilde ve malzemeye bağlı olarak ayarlanmasını sağlarlar. Bu şekilde alışılmışın dışındaki bağlantılar bile sürekli görevlerini yerine getirirler.


Dönüşüm endüstrisi için ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ